កិច្ចព្រមព្រៀង ទីក្រុងប៉ារីស, ២៣ តុលា ១៩៩១ | Paris Peace Agreements , 23 October 1991

Tuesday, February 28, 2017

PM warns of media anarchy

Prime Minister Hun Sen speaking yesterday. Supplied

PM warns of media anarchy

Khmer Times | 28 February 2017

Prime Minister Hun Sen warned the media yesterday that he was determined to maintain social order, citing US President Donald Trump’s exclusion of some news outlets from a White House briefing.
 
Speaking at a National Clean City Day event, Mr. Hun Sen repeated his opposition to any attempt to destroy peace in Cambodia. 
 
Speaking obliquely about the United States, a country that has often criticized the human rights situation in Cambodia, Mr. Hun Sen said he respected human rights, but opposed those who used those rights to destroy the nation.
 
“Do not talk about rights,” he said. “The right to anarchy is the right to damage the nation.
 
“I acknowledge rights, but not the right to anarchy. I hope foreign partners understand this.” 
 
He reminded his audience of Mr. Trump’s decision to ban certain media from a White House press briefing because Mr. Trump believed they considered him to be a dictator.
 
“Mr. Trump saw them as anarchists. He stopped these groups entering the White House,” he said. 
 
“They alleged Mr. Trump was a dictator. Some people just talk about rights, but they do not mention peace and stability.
 
“I want to ask, during the Khmer Rouge period, were those who died able to write news?”

Defense Minister Calls for Additional ‘Win-Win’ Memorials

Defense Minister Calls for Additional ‘Win-Win’ Memorials

Cambodia Daily | 27 February 2017

Presiding over a meeting about a massive memorial to Prime Minister Hun Sen’s “win-win policy,” which is about half finished on Phnom Penh’s Chroy Changvar peninsula, Defense Minister Tea Banh called on his commanders to build similar—if smaller—memorials in other provinces.

Mr. Hun Sen’s signature policy essentially promised to allow rival factions—mainly the Khmer Rouge—to live in peace and potential prosperity in exchange for joining the government. Worrying that future generations might forget the success of the CPP in bringing rival military factions under one umbrella, the ruling party has sought to memorialize the achievement.

Defense Minister Tea Banh attends an annual meeting at the Royal Cambodian Armed Forces’ high command headquarters in Phnom Penh in January. (Siv Channa/The Cambodia Daily)

On Sunday, however, General Banh said the sprawling memorial complex in Phnom Penh was not enough, asking the commanders of military regions across the country to start looking into smaller-scale projects that were appropriate for their areas.

“We don’t need to build a big memorial like this, but we can build small memorials based on the situation,” he said, calling on the commanders of Region 3 in Kompong Speu province, Region 4 in Oddar Meanchey province and Region 5 in Battambang province to start planning.

“On the other hand, for other areas, if they want to prepare win-win memorials, they can proceed based on their location,” Gen. Banh said.

“The win-win policy must survive for our next generation,” he said, reiterating the need to defend against a “color revolution” that might undo the CPP’s past successes.

Trump inspires Cambodian official to threaten U.S.-backed media


President Trump addresses the Conservative Political Action Conference (CPAC) in Oxon Hill, Maryland, Feb. 24, 2017. Reuters

Trump inspires Cambodian official to threaten U.S.-backed media

AP / CBS News | 28 February 2017

PHNOM PENH, Cambodia -- A Cambodian government official says U.S. President Donald Trump’s attacks on the media are an inspiration to his own country to observe limits on freedom of expression.

Cabinet spokesman Phay Siphan warned media companies, including specifically two radio outlets funded by the U.S. government, that Cambodian authorities might have to act against them if their reporting threatens the country’s stability.

All major media outlets inside Cambodia are already supportive of the government of Prime Minister Hun Sen, who has held power for three decades. One of Hun Sen’s daughters owns a popular television network.

Phay Siphan posted comments over the weekend on his Facebook page saying that Mr. Trump had sent a clear message that the reports of some professional journalists did not reflect reality. He said Mr. Trump meant that “freedom of expression must respect the law and the authority of the state, including the state’s responsibility for the interests of the people keeping the country at peace.”

Phay Siphan warned three popular radio stations -- the local Voice of Democracy and the U.S. government-funded Radio Free Asia and Voice of America -- along with unspecified other media that they should “reconsider their use of air time and publishing” or risk having the government take action in response to their alleged exaggerations, incitements and threats to stability and peace

Monday, February 27, 2017

CNRP Fast-Tracks Election of New President

CNRP Fast-Tracks Election of New President

The Cambodia Daily | 27 February 2017

The opposition CNRP will have a permanent new president by the end of the week, replacing recently resigned opposition leader Sam Rainsy, in order to ensure that the party can officially endorse candidates for commune elections in June.

The decision came as the party has scrambled to adapt to the CPP’s rewriting of the Law on Political Parties, which Prime Minister Hun Sen pushed partly to prevent Mr. Rainsy, who faces nine years in prison on convictions widely seen as politically motivated, from having any political rights.CNRP lawmaker Son Chhay speaks during a press conference at the party’s headquarters in Phnom Penh in April. (Siv Channa/The Cambodia Daily)

Postcard from Siem Reap

Image may contain: sky, bird, outdoor and nature


[Vietnamization: Military] លោក ហ៊ុន សែន ប្ដេជ្ញា​ រក្សា​ សន្តិភាព ​ឲ្យ​បាន​ ទោះ ​ក្នុង​តម្លៃ​ណា​ ក៏ដោយ | Hun Sen determines to preserve peace whatever the cost

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​នូវ «អគារ​មរតក​តេជោ» នា​ក្រសួង​បរិស្ថាន នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។
លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​នូវ «អគារ​មរតក​តេជោ» នា​ក្រសួង​បរិស្ថាន នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។

លោក ហ៊ុន សែន ប្ដេជ្ញា​ រក្សា​ សន្តិភាព ​ឲ្យ​បាន​ ទោះ ​ក្នុង​តម្លៃ​ណា​ ក៏ដោយ

RFA

លោក​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ប្ដេជ្ញា​ រក្សា​សន្តិភាព ​ឲ្យ​បាន ទោះ​ ក្នុង​តម្លៃ​ណា​ ក៏ដោយ, ហើយ​ មិន​ ត្រូវ​ យក​បញ្ហា​ សិទ្ធិ​មនុស្ស​ មក​បង្ក​ ជា​បញ្ហា​ នៅ​កម្ពុជា នោះ​ឡើយ។  រីឯ​ អ្នក​វិភាគ​ ចាត់​ទុក​ ថា, ការ​ប្រកាស ​របស់​លោក ហ៊ុន សែន ជា​ការ​ គំរាម​កំហែង ​ច្រើន​ជាង។

Distancing From MFIs Not Cure for Debtors [Sam Rainsy, Cambodia Daily]

 Distancing From MFIs Not Cure for Debtors

Cambodia Daily | 27 February 2017

In “Mobile Firms Told to Spread Message: MFIs Not State-Run” (February 23) there are reports that Prime Minister Hun Sen is pulling the country’s mobile operators into his campaign to portray microfinance institutions (MFIs) as private entities.

MFIs have also been ordered to change their logos if the ones they are using now resemble those of national institutions, such as the Finance Ministry or the National Bank of Cambodia.

—Letter to the Editor—
 
This sudden government determination to distance itself from MFIs is officially explained by its political concern—three months before the commune council elections scheduled for June 4—that ordinary people might wrongly believe that MFIs are owned and run by the government. 

This might in turn lead to the government being called to help those millions of desperate citizens, especially small-scale and poor farmers who are heavily and increasingly indebted to often abusive MFIs and are struggling daily to make ends meet, with many of them having already lost their property, especially farmland, used as collateral.

The government is in fact refusing to take responsibility for the plight of citizens living and working under its rule—who are entitled to turn to the authorities for help—and demonstrating that there is no government plan whatsoever to address the catastrophic financial situation of farmers. 

This requires an urgent legal ceiling to interest rates and regulating some major private MFIs, which started as nonprofit organizations, but ended up as huge profit-making companies, having totally lost their original poverty-reduction vocation.

But a more comprehensive approach is needed. 

This must include fundamental reforms in the fields of land protection and redistribution, forest and environment preservation, intelligent irrigation, improvements in agricultural productivity, and constant technical and commercial support to farmers so as to help ensure international competitiveness for Cambodia’s farm products.

Sam Rainsy
Former CNRP President

Sam Rainsy: រដ្ឋាភិបាល ត្រូវ ចេញមុខ ជួយកសិករ ដែលជំពាក់ លុយគេ វ័ណ្ឌក ថ្មីៗនេះ | Government must help heavily indebted farmers

Image may contain: one or more people, text and outdoor

Image may contain: text
Image may contain: 2 people, people standing, grass, sky, outdoor and nature
Image may contain: one or more people, people standing, shoes, sky, plant, tree, outdoor and nature
២៧ កុម្ភៈ ២០១៧ /  27 February 2017

រដ្ឋាភិបាល ត្រូវ ចេញមុខ ជួយកសិករ ដែលជំពាក់ លុយគេ វ័ណ្ឌក
ថ្មីៗនេះ | Government must help heavily indebted farmers 

លោក ហ៊ុន សែន បានបញ្ជា ស្ថាប័ន មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ (ដូចជា  អេសុីលីដា, ប្រាសាក់, ស្ថាបនា, -ល-) ព្រមទាំង ក្រុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទ និងសារព័ត៌មាន ខាងគណបក្ស កាន់អំណាច ឲ្យផ្សព្វផ្សាយ សារមួយ បញ្ជាក់ ថា ស្ថាប័ន មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងនោះ ជាស្ថាប័ន ឯកជនទេ មិនមែន ជារបស់ រដ្ឋទេ។  សារ ដែលគេ ផ្សព្វផ្សាយ បែបនេះ គ្រាន់តែ ដើម្បី ឲ្យរដ្ឋាភិបាល គ្រលាស់ដៃ មិន យកចិត្ត ទុកដាក់, ហើយ មិន ទទួល ខុសត្រូវ ចំពោះ ស្ថានភាព ហិរញ្ញ វត្ថុ ដ៏ដុនដាប របស់ កសិករ ខ្មែរ រាប់លាន នាក់ ដែលជំពាក់ លុយ ស្ថាប័ន មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងនោះ យ៉ាងវ័ណ្ឌក។

តាមការពិត រដ្ឋាភិបាល ត្រូវតែ ទទួល ខុសត្រូវ ចំពោះ ទុក្ខវេទនា របស់ កសិករ រាប់លាន នាក់ ដែលធ្វើ ស្រែ ធ្វើចំការ ដោយខាតបង់ រាល់ឆ្នាំ ជាហេតុ តម្រូវ ឲ្យកសិករ ទាំងនោះ ខ្ចីលុយ ពីស្ថាប័ន មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងនោះ កាន់តែ ច្រើនឡើងៗ ដើម្បី បំពេញ កង្វះខាត រហូត ដល់ត្រូវ គេ រឹបអូស ដីធ្លី ដោយសារ តែ គ្មាន លទ្ធភាព សងលុយ ម្ចាស់បំណុល។  រដ្ឋាភិបាល ត្រូវតែ រៀបចំ វិស័យ កសិកម្ម ឡើងវិញ ដើម្បី ធានា ឲ្យកសិករ មានដីធ្លី គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី ប្រកប អាជីវកម្ម, មានទឹក គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី ស្រោចស្រព ស្រែចំការ, មានការ ទ្រទ្រង់ បច្ចេកទេស គ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បី បង្កើន ផលិតភាព កសិកម្ម, ហើយ ជាពិសេស ត្រូវតែ រៀបចំ ទីផ្សារ ដើម្បី ឲ្យកសិករ អាចលក់ ផលដំណាំ ដែលប្រមូល បាន ក្នុងតម្លៃ ខ្ពស់ សមរម្យ ដើម្បី ទ្រទ្រង់ ជីវភាព រស់នៅ ដោយមិន ចាំបាច់ ទៅខ្ចីលុយ ពីគេ ឬក៏បង្ខំចិត្ត ចំណាកស្រុក ដូចសព្វថ្ងៃ។
សូម អានលិខិត របស់ខ្ញុំ ដែលកាសែត ខេមបូឌា ដេលី បានចុះផ្សាយ ថ្ងៃ ២៧ កុម្ភៈ ២០១៧ នេះ។
សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy
www.facebook.com/rainsy.sam

Cambodia to keep seized ivory, not destroy it


Cambodia to keep seized ivory, not destroy it

Khmer Times / Bangkok Post | 27 February 2017

PHNOM PENH - Prime Minister Hun Sen announced on Friday that Cambodia will keep seized ivory, rhinoceros horns and other confiscated goods to show in exhibitions. Cambodia will not burn or destroy the items, he said.

CNRP mulls new leadership as names bandied in leaks

Acting Cambodia National Rescue Party president Kem Sokha (third left) attends a parliamentary session at the National Assembly in Phnom Penh in 2015. Facebook
Acting Cambodia National Rescue Party president Kem Sokha (third left) attends a parliamentary session at the National Assembly in Phnom Penh in 2015. Facebook

CNRP mulls new leadership as names bandied in leaks

Phnom Penh Post | 27 February 2017

As the Cambodia National Rescue Party pre­pares for an extraordinary congress on Thursday to select new leaders in the wake of Sam Rainsy’s resignation, a covertly recorded conversation of a lawmaker discussing his preferred candidate for the deputy president role has been leaked online.

Yet again raising questions of phone-tapping of government opponents, the purported conversation between CNRP lawmaker Lim Kim Ya and Sam Rainsy Party official Hing Yoeun suggests party spokesman Yim Sovann and former SRP president Kong Korm, who retired in 2015, are among contenders for the party’s number-two role. Acting CNRP president Kem Sokha is presumed to be named leader. 

[Vietnamization: Military] ‘Change’ begets ‘disaster’: Banh

Prime Minister Hun Sen (left) and Defence Minister Tea Banh at an Interior Ministry meeting on Friday in Phnom Penh. FACEBOOK
Prime Minister Hun Sen (left) and Defence Minister Tea Banh at an Interior Ministry meeting on Friday in Phnom Penh. Facebook

‘Change’ begets ‘disaster’: Banh

Phnom Penh Post \ 27 February 2017

Defence Minister Tea Banh in a speech yesterday characterised the opposition’s rallying cry of “change” as a threat to national stability and peace, a day after Prime Minister Hun Sen promised to ensure free and fair elections. 

In an address to military officials and other attendees, Banh linked people’s calls for “change, change” – a hallmark of opposition rallies during and after the 2013 national elections – to “disaster and tragedy”. 

“There are some movements that cause disaster, and they also shout ‘change, change’ non-stop. There is zero tolerance for letting peace be destroyed,” he said, in what appeared to be a thinly veiled threat to the opposition.

He then appeared to reject the very notion of regime change, vowing not only to thwart any so-called colour revolutions – a term for nonviolent populist movements, and a source of concern for the ruling party – but also to prevent anything that endangered the “the achievement that happened from the Win-Win Policy”. 

Hun Sen’s so-called Win-Win Policy granted amnesty to certain Khmer Rouge fighters, helping to end the country’s long-running civil war. 

“We will not allow any movement – be it colour revolution or non-colour revolution – to happen, and that was a lesson learned from history.”

Council of Ministers spokesman Phay Siphan yesterday took the rhetoric a step further, arguing the word “change” in this context was “unconstitutional”.

“To our experience, it’s a bad word. We learned from 1970, from 1975, and we also learnt from 2013,” he said.

Cambodia seeking $400 million to complete demining

 Cambodian de-miners  - RV

Cambodia seeking $400 million to complete demining

Radio Vatican | 25 February 2017


Cambodia needs more than $400 million in aid to remove by 2025 all of the land mines that are a legacy of years of civil war, the country's prime minister said on Friday.  Prime Minister Hun Sen said in a statement marking his nation's Mine Awareness Day that the mines remain a threat and kill or maim nearly 100 people a year.  ``These mines are not only inflicting tragedy on the lives of our people, but also holding them back from moving on with their lives and developing the country,'' he said. Cambodia has cleared about 1,500 square kilometers (580 square miles) of mines, but nearly 2,000 square kilometers (770 square miles) of land remains littered with the munitions, Hun Sen said. 

Some 60,000 Cambodians have been killed or wounded by mines since they were first deployed in large numbers in 1979, when the genocidal Khmer Rouge regime was ousted from power and began 18 years of guerrilla warfare. Years of civil conflict, as well as bombing by the U.S. Air Force in the early 1970s, riddled the Cambodian landscape with an estimated 4 to 6 million land mines and other pieces of unexploded ordnance.

Sunday, February 26, 2017

[Veritas Forum at Harvard University] Is Jesus Christ Truth for the 21st Century? John Stott
Veritas Forum at Harvard University

Imago Dei / Image of God


EVANGELISM vs. PROSELYTISM
It’s quite an interesting debate as to what the difference is between “to evangelize” and “to proselytize”

But I think you can find it in three things. 

One, is in our MOTIVES.  The motives of evangelism are good motives, they are seeking the glory of Christ, that he should be given the honor that is due to him.  In proselytism, our motives are often false; we are triumphalistic; we’re wanting glory to our church, to ourselves, to our denomination, to our agency, whatever it may be.  And it’s when motives are skewed that evangelism becomes proselytism.

Secondly, it’s the question of METHODS.  What method do we use in evangelism?  Now, whenever you’re using any kind of inducement, if you’re offering, say, in the Third World, you’re offering to feed the hungry IF they will accept Christ.  That is FALSE inducement

Or, if you’re using psychological pressure techniques, even warning people, you know, they’re going to hell if they don’t.  You can even twist that into our psychological pressure technique.  That’s a false method. 

Our only method is to make known the good news as honestly, fully, acceptably as we possibly can, and commend ourselves to every man’s conscience in the sight of God. 

That we reject all underhand and disgraceful ways.

So, our methods are different, our motives are different.  Maybe I will add athird: our MESSAGE is different.  In proselytism, you’re speaking AGAINST other religions, AGAINST other ideology.  In evangelism, you’re only speaking for Jesus Christ and uplifting Him.

What is "liberation theology"?


...no Christian can have any, or should have any difficulty with the concept that God wants human being to be free.  Andwhatever is oppressing them from that, we should seek their liberation.

The idea of the liberation of human beings from political, economics, social, personal, moral degradation and oppression—that we should seek their liberation is part of the gospel.  Of course we want human beings, made in the image of God, to be liberated from anything that dehumanizes them.  We want them to be authentic human beings.  They can’t be if they are oppressed.

So to liberate them from dehumanizing influences so that they become more human is a desire that all Christian people should have.

Now our problems with the liberation theologians, particularly in Latin America, is, I think, first that they tended to confuse that liberation with what the New Testament means by salvation.  And they are not identical things; they are two different things.

Secondly, that they tended to use Marxist, socialist analysis to explain the oppression under which people are laboring and suffering, which may be true but may not.  But it’s a pity, I think, to baptize any political ideology into Christ as they’ve baptized Marxism into Christ.

And thirdly, they tended—again, I’m generalizing—they tended toespouse violence, that the only way to secure this liberation of the poor and the oppressed was not an evolution, not reform, but revolution.

So those are the three reasons I have question marks about themwhile applauding their commitment to human liberation.

How Great Is Our God (World Edition) [feat. Chris Tomlin]
សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy: ត្រូវ ជំនួស «បក្ខពួកនិយម» ដោយ «សមត្ថភាពនិយម» | Meritocracy as opposed to nepotism, cronyism and venality

Image may contain: one or more people and crowd

២៦ កុម្ភៈ ២០១៧ / 26 February 2017

ត្រូវ ជំនួស «បក្ខពួកនិយម» ដោយ «សមត្ថភាពនិយម» | Meritocracy as opposed to nepotism, cronyism and venality

ការផ្លាស់ប្តូរ ក្នុងសង្គម កើតចេញ ពីការ ផ្លាស់ប្តូរ ក្នុងផ្នត់គំនិត របស់ ប្រជាពលរដ្ឋ។  ក្នុងការ ផ្លាស់ប្កូរ ផ្នត់គំនិត ដើម្បី ឲ្យប្រទេសយើង ឈានទៅមុខ ឲ្យទាន់ អរិយ្យ ប្រទេស ក្នុងពិភពលោក, យើង ត្រូវ បញ្ចូលពាក្យ ថ្មីមួយ ក្នុងវាក្យសព្ទ (បញ្ជីពាក្យ ដែលយើង ប្រើប្រាស់), គឺ ពាក្យ ជាភាសា អង់គ្លេស ហៅថា «meritocracy»

ពាក្យនេះ សំដៅ ទៅទម្លាប់ ក្នុងសង្គម ជឿនលឿន ដែលគេ ផ្តល់តម្លៃ, តួនាទី,
ការងារ, និងមុខតំណែង ឲ្យទៅ បុគ្គល ម្នាក់ៗ ដោយសំ អាងតែ លើចំណេះដឹង, សមត្ថភាព, និងស្នាដៃ របស់ បុគ្គលនោះ។ 

«Merit» មានន័យ ថា «អ្វី ដែលយើង បានធ្វើ ឬចេះធ្វើ ដ៏ល្អប្រសើរ», ហើយ «cracy» មានន័យ ថា «ធិបតេយ្យ» «អធិបតី» ដូចក្នុងពាក្យ «democracy» «ប្រជាធិបតេយ្យ» 

«Meritocracy» បកប្រែសង្ខេប ថា «សមត្ថភាពនិយម» គឺ ផ្ទុយស្រឡះ ពី
«គ្រួសារនិយម», «វង្សត្រកូលនិយម», «បក្ខពួកនិយម», «ខ្សែនិយម», និងការទិញដូរ តំណែង ដោយអំពើ ពុករលួយ ព្រមទាំង ការឡើង សក្តិយស ដោយប្រើ ទឹកលុយ ដូចនៅ ប្រទេស កម្ពុជា សព្វថ្ងៃ។  យើង ត្រូវ កម្ចាត់ទម្លាប់ អាក្រក់ បែបនេះ, ហើយ ត្រូវ ជំនួសវា ដោយវប្បធម៌ ថ្មីមួយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំង គំនិត «សមត្ថភាពនិយម»
The word "meritocracy" is to be invented in Khmer language. It reflects a new culture and a new practice in a modern Cambodia where nepotism, cronyism and venality will be eradicated. 
សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy
www.facebook.com/rainsy.sam

Taekwondo as dance[Vietnamization: Border, Ratanakiri] អាជ្ញាធរ ​ស្ថាបនា ផ្លូវ​ ក្រវាត់ ​ព្រំដែន​ ខេត្ត​ រតនគិរី​ បាន​ប្រមាណ ​៥០​ គីឡូម៉ែត្រ

ផ្លូវ​តាម​ខ្សែក្រវាត់​ព្រំដែន​ច្រក​ទ្វារ​ព្រំដែន​អន្តរជាតិ ស្រុក​អូរយ៉ាដាវ ខេត្ត​រតនគិរី។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧។ Photo provided
ផ្លូវ​តាម​ខ្សែក្រវាត់​ព្រំដែន​ច្រក​ទ្វារ​ព្រំដែន​អន្តរជាតិ ស្រុក​អូរយ៉ាដាវ ខេត្ត​រតនគិរី។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧។ Photo provided

អាជ្ញាធរ ​ស្ថាបនា ផ្លូវ​ ក្រវាត់ ​ព្រំដែន​ ខេត្ត​ រតនគិរី​ បាន​ប្រមាណ ​៥០​ គីឡូម៉ែត្រ

RFA / វិទ្យុ អាស៊ី សេរី ២៦ កុម្ភៈ ២០១៧
ការ​ឈូស​ឆាយ ​ស្ថាបនា​ ផ្លូវ​ តាម​តំបន់​ ខ្សែ​ក្រវាត់ ​ព្រំដែន​ ខេត្ត​ រតនគិរី ជាប់​ខេត្ត​ កន្ទុំ និង​ខេត្ត​ យ៉ាឡាយ ប្រទេស​ វៀតណាម ជា​លើក​ដំបូង ដើម្បី​ អភិវឌ្ឍ​ វិស័យ​ គមនាគមន៍​ តាម​តំបន់ ​ព្រំដែន បាន​លទ្ធផល ​ប្រមាណ ៥០​ គីឡូម៉ែត្រ​ ហើយ។  រីឯ​ អាជ្ញាធរ​ មូលដ្ឋាន​ ដែល​មាន ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ សង់​លំនៅឋាន ​នៅ​កៀក​ នឹង​ខ្សែ​ក្រវាត់ ​ព្រំដែន​ ដែល​អាច​ ប៉ះពាល់​ ទៅ​នឹង​គម្រោង ​ធ្វើ​ផ្លូវ ត្រៀម​អប់រំ​​ប្រ ជាពលរដ្ឋ​ អំពី ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ផ្លូវ​នេះ។

We want change! We want change!


Classical Ballet at the National Museum7 clever uses for wine corksសម រង្ស៊ី / Sam Rainsy: បទសម្ភាសន៍ យុវជន គង់ រ៉ៃយ៉ា អតីត អ្នកទោស មនសិការ | Interview of Kung Raiya, 25, former prisoner of conscience

២៤ កុម្ភៈ ២០១៧ / 24 February 2017
បទសម្ភាសន៍ យុវជន គង់ រ៉ៃយ៉ា អតីត អ្នកទោស មនសិការ រយៈពេល ១៨ ខែ ដែលត្រូវ បានគេ ដោះលែង ពីពន្ធនាគារ កាលពីម្សិលមិញ។  Interview of Kung Raiya, 25, former prisoner of conscience during 18 months who was released from jail yesterday. He calls on the population to vote for the CNRP in order to bring about a democratic change.
សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy
www.facebook.com/rainsy.sam

TO THE RESCUE: Firefighter ventures out on cracking ice over a Boston pond to rescue a dog trapped in the frigid water.What does it mean to be Human? Ravi Zacharias and Abdu Murray at the University of MichiganSaturday, February 25, 2017

[Demographic Vietnamization: Stung Treng] វៀតណាម រស់នៅ តាមមាត់ ទន្លេ ពុំទាន់ រុះរើផ្ទះ | Vietnamese living along river yet to move shelters

វៀតណាម រស់នៅ តាមមាត់ ទន្លេ ពុំទាន់ រុះរើផ្ទះ

RFA / វិទ្យុ អាស៊ី សេរី ២៤ កុម្ភៈ ២០១៧


[Vietnamization: Border] Jailed Opposition Members Quit Over New Law

 Jailed Opposition Members Quit Over New Law

 The Cambodia Daily | 24 February 2017

Three jailed opposition members handed in their resignations this week in response to a legal amendment that could result in the government dissolving political rivals over the crimes of their leaders.

CNRP members Meach Sovannara and Um Sam An, who are both serving lengthy jail terms on charges widely perceived to be politically motivated, cited “personal reasons” in their Thursday resignation letters sent to the CNRP’s Secretary General, said Pol Ham, chairman of the party’s steering committee.


Meach Sovannara, the imprisoned head of the CNRP’s information department, gestures at supporters as he is escorted out of the courthouse following a hearing at the Appeal Court in Phnom Penh on August last year in the insurrection case against him and 10 other opposition activists and officials. (Siv Channa/The Cambodia Daily)

No further details on their reasons for stepping down were given, he said.

A message posted with Mr. Sovannara’s resignation letter on his Facebook page on Friday, however, said the decision was a result of the new law, which could see parties dissolved if they violate one of a list of new, vaguely worded offenses.

“The political prisoners resigned from positions to avoid the party being affected,” the post said. 

The post highlighted an article in the law which states that “the president, vice president and members of Steering Committee who have been found guilty are not authorized to their roles in the party.”

Opposition senator Hong Sok Hour is escorted from the Phnom Penh Municipal Court in 2015 after the first day of his trial on incitement and forgery charges. (Siv Channa/The Cambodia Daily)

Mr. Sovannara is serving a 20-year jail sentence after being convicted of insurrection for his involvement in a 2014 protest at Phnom Penh’s Freedom Park. Mr. Sam An was sentenced to more than two years in prison last year over Facebook posts critical of the government’s demarcation of the border with Vietnam.

Opposition senator Hong Sok Hour, who was jailed in August on the prime minister’s orders after an online video showed him presenting a forged diplomatic treaty with Vietnam, also stood down on Thursday, said Teav Vannol, a senator and acting president of Sam Rainsy Party.

[Vietnamization] Hun Sen Hints at Military Action If He Loses Cambodia’s Election

 [Related / Background]

Vietnam, Cambodia "defence cooperation in order to...foil plots to weaken their relations"

http://english.vietnamnet.vn/fms/government/157378/vietnam--cambodia-beef-up-defence-ties.html
How Vietnam "foil plots" (democratic elections) to keep its CPP puppet in power in its destruction of Cambodia
No automatic alt text available.
Hanoi has made a huge investment in Cambodia, and we believe that before it is willing to consider compromise seriously it will have to be assured that its investment is protected. In general terms this means essential control over Cambodia (and Laos) with minimum practicable visibility.
 ... 
Prime Minister Hun Sen speaking during a graduation ceremony at the Royal University of Phnom Penh, March 17, 2016.
Prime Minister Hun Sen speaking during a graduation ceremony at the Royal University of Phnom Penh, March 17, 2016.

Hun Sen Hints at Military Action If He Loses Cambodia’s Election

 RFA | 22 February 2017
Hun Sen chastised the foreign nations, particularly the United States, saying that Cambodian affairs should be left up to the Khmers.

“All foreigners should understand that the Khmer story should be solved by Khmers [Vietnam],” he said. “It is true that I need your aid. It is true that I need to do business with you and need cooperation with you. However, I have never interfered in your internal affairs.”
Prime Minister Hun Sen ratcheted up his rhetoric against his opponents on Wednesday, hinting that he might deploy military force against any political party that attempts to wrest power away from the Cambodian strong man.

“Some individuals dared to claim that in 2018 we would be crushed because we wouldn’t recognize the election results,” he said. “They predicted that in 2018 they could win, and if we don’t hand over power to them, they will crush us. How can this happen if the troops are in my hand?”

[Vietnamization: PRK, Military, Occupation, K5 Genocide] "the violence of organized forgetting"

No automatic alt text available.

Humans in Dark Times

The Stone / New York Times | 24 February 2017

3. For violence to take hold, there is a need to suppress the memory of historical persecution. This weaponization of ignorance, as Henry Giroux explains, points to the violence of organized forgetting.

មន្ត្រី​ បក្ស​ប្រឆាំង ​ថា​ មិន ​បាន​ទទួល ​លិខិត​ ស្នើ​ តែងតាំង​ ភរិយា​ លោក​ សម រង្ស៊ី ជា​អនុ​ប្រធាន​បក្ស | Opposition officials say they did not receive a letter requesting that Sam Rainsy's wife be appointed deputy president of party

មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ លោក ប៉ុល ហំម ថ្លែង​នៅ​ខាង​មុខ​ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​គណបក្ស​នា​សង្កាត់​ចាក់អង្រែលើ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។

មន្ត្រី​ បក្ស​ប្រឆាំង ​ថា​ មិន ​បាន​ទទួល ​លិខិត​ ស្នើ​ តែងតាំង​ ភរិយា​ លោក​ សម រង្ស៊ី ជា​អនុ​ប្រធាន​បក្ស

RFA / វិទ្យុ អាស៊ី សេរី ២៥ កុម្ភៈ ២០១៧


មន្ត្រី​ ជាន់​ខ្ពស់​ គណបក្ស​ សង្គ្រោះ​ជាតិ អះអាង​ ថា, លោក កឹម សុខា មិន​ បាន​ទទួល​ លិខិត​ ពី​លោក សម រង្ស៊ី ដែល​ស្នើ​ ឲ្យ​តែងតាំង ​អ្នកស្រី ជូឡុង សូមូរ៉ា ភរិយា ​របស់​លោក សម រង្ស៊ី ធ្វើ​ជា​អនុប្រធាន​ គណបក្ស​ សង្គ្រោះ​ជាតិ នោះ​ទេ។

ការ​ថ្លែង​ បែប​នេះ បន្ទាប់​ ពី​សារព័ត៌មាន ​ក្នុង​ស្រុក​ មួយ​ ដែល​ស្និទ្ធ​ ជាមួយ​ លោក​ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ឈ្មោះ Fresh News នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ ទី​២៥ ខែ​កុម្ភៈ បង្ហោះ​ លិខិត​ មួយ​ច្បាប់​ ដោយ​អះអាង​ថា ជា​ការ​បែក​ធ្លាយ។

[Vietnamization: Logging, Border, Military, Mondolkiri] Vietnamese trucks, logs seized in Mondulkiri

Content image - Phnom Penh Post

Vietnamese trucks, logs seized in Mondulkiri

Phnom Penh Post | 25 February 2017

Seven Vietnamese nationals were arrested during a timber bust on Wednesday when Mondulkiri authorities intercepted eight trucks loaded with illegal timber in the Keo Seima protected area.

Amid land grabs and evictions, Cambodia jails leading activist

“The judge really presided over a kangaroo court that showed no real evidence is required for a conviction,” said Phil Robertson, the Asia deputy director for Human Rights Watch“This verdict shows once again that there is no justice in Cambodia for local rights activists struggling to defend their land and communities from rapacious development activities by Prime Minister Hun Sen and his cronies.”
Kingsley Abbott, senior international legal adviser at theInternational Commission of Jurists, said the fact the guards were not called to be cross-examined by the defense appeared to violate Vanny’s right to a fair trial. “The verdict is part of an escalating and systematic strategy to legally harass human rights defenders and political opponents into silence,” Abbott said. 

Amid land grabs and evictions, Cambodia jails leading activist

Reuters / The Japan Times | 25 February 2017

Even before a Cambodian judge sentenced land rights activist Tep Vanny to prison, her fellow campaigners said her fate had already been sealed.

Vanny, who fought the evictions of thousands of residents from lakeside land in Phnom Penh to make way for a luxury real estate project, was sentenced to 2½ years on Thursday for her role in a protest outside Prime Minister Hun Sen’s residence in 2013.

She was found guilty of inciting violence and assaulting security guards while trying to deliver a petition to Hun Sen on the land dispute.

The conviction came despite eyewitness testimony that neither Vanny or other protesters had committed acts of violence. It was criticized by campaigners as another step in a crackdown on dissent.

“The courts do not use their conscience. They just wait for orders from powerful men,” said Vanny, a mother of two in her mid-30s, during a recess before her verdict. “It’s easy to use the court. They are using my case to intimidate other people … and scare others to not protest.”

Land grabs and forced evictions are a major problem in Cambodia, with thousands of families driven from farmland or urban areas to make way for real estate developments or mining and agricultural projects.

At the Phnom Penh Municipal Court on Thursday, three female protesters testified on Vanny’s behalf, saying guards had beaten nonviolent protesters.