កិច្ចព្រមព្រៀង ទីក្រុងប៉ារីស, ២៣ តុលា ១៩៩១ | Paris Peace Agreements , 23 October 1991

Monday, February 20, 2017

CNRP to boycott Party Law vote

Opposition acting president Kem Sokha walks out of the CNRP party office after a meeting yesterday in Phnom Penh.
Opposition acting president Kem Sokha walks out of the CNRP party office after a meeting yesterday in Phnom Penh. Pha Lina

CNRP to boycott Party Law vote

Phnom Penh Post | 20 February 2017

Controversial amendments to Cambodia’s Political Law are set to sail through the National Assembly today after the opposition party announced yesterday it will boycott the vote.
The news comes in the wake of a joint statement from the Electoral Reform Alliance and a number of NGOs who on Friday “vehemently request[ed] that the amendment to the law on political parties not be adopted, especially by the ruling party acting alone at a time of upcoming elections”. 

The reforms, which threaten to dissolve political parties led by people with criminal convictions, prompted the resignation of long-time opposition leader Sam Rainsy, who was dogged by a string of defamation cases brought against him by government officials.

[Vietnamization: Military, Border, Indochina] ឡាវ​ បញ្ជូន ​យោធា ​រារាំង​ កង​វិស្វកម្ម​ កម្ពុជា​ មិន​ឲ្យ​ ស្ថាបនា​ ផ្លូវ​ តាម​ព្រំដែន | Laos sent troops to block Cambodian military from building road (inside Cambodia) along the border

យោធា​របស់​កម្ពុជា ដែល​កំពុង​ឈរ​ជើង​នៅ​តំបន់​ព្រំដែន​ឋិត​នៅ​ឃុំ​ថ្មកែវ ស្រុក​សៀមប៉ាង ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧។ Photo Provided
យោធា​របស់​កម្ពុជា ដែល​កំពុង​ឈរ​ជើង​នៅ​តំបន់​ព្រំដែន​ឋិត​នៅ​ឃុំ​ថ្មកែវ ស្រុក​សៀមប៉ាង ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧។ Photo Provided

ឡាវ​ បញ្ជូន ​យោធា ​រារាំង​ កង​វិស្វកម្ម​ កម្ពុជា​ មិន​ឲ្យ​ ស្ថាបនា​ ផ្លូវ​ តាម​ព្រំដែន

RFA / វិទ្យុ អាស៊ី សេរី | ១៩ កុម្ភៈ ២០១៧


សមត្ថកិច្ច​ ការពារ ​ព្រំដែន​ ខែត្រ ស្ទឹងត្រែង ឲ្យ​ដឹង ​ថា, ប្រទេស ​ឡាវ បាន​បញ្ជូន​ កង​កម្លាំង​ យោធា​ ប្រដាប់​អាវុធ មក​រារាំង ​កង​កម្លាំង​ វិស្វកម្ម​ របស់​ កម្ពុជា មិន​ឲ្យ​ ស្ថាបនា​ ផ្លូវ​ តាម​បណ្តោយ​ ព្រំដែន​ នៅ​ចំណុច ​អូរ​ តាក់​ឡាវ នៃ​ឃុំ​ ថ្មកែវ ស្រុក​ សៀមប៉ាង ខែត្រ ​ស្ទឹងត្រែង។  ចំណែក​ មេ​បញ្ជាការ​ ប្រតិបត្តិការ​សឹក ​រង ​ខែត្រ​ ស្ទឹងត្រែង អះអាង​ ថា, កម្ពុជា កសាង​ផ្លូវ​ តាម​បន្ទាត់​ ព្រំដែន​ លើ​ទឹក​ដី​ របស់​ខ្លួន​ ផ្អែក​តាម​ ផែនទី​ របស់​ បារាំង។

[Vietnamization: Rice, Border] Agricultural festival in Vietnam

Agricultural festival in Vietnam

 Khmer Times | 20 February 2017

The Ministry of Commerce is calling on local agriculture-related businessmen and enterprises who wish to exhibit their products and are looking for trading partners to join the International Agricultural Festival of the Mekong Delta from March 9 to March 13 in Vietnam’s Can Tho city.
 

The festival is being organized by the Vietbrand Center for Research, Application and Development and the Ministry of Science and Technology’s National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization Development of Vietnam.
 

Cambodia’s Commerce Ministry spokesperson Soeng Sophary told Khmer Times that expository and other related business events inside and outside the country were one of the ministry’s objectives on trade promotion to boost trade between Cambodia and Vietnam.
 

Ms. Sophary said that products are exchanged between Cambodia and Vietnam even though there is no exhibition. However, she said Cambodian agricultural products will be showcased to Vietnamese consumers at this exhibition, giving them more information about the kingdom’s products.
 

“Compared with Vietnamese products, Cambodian products lag behind in terms of packaging and manufacturing capability, but our product quality is comparable with Vietnam,” she said.
 

In late December, Prime Minister Hun Sen paid a two-day state visit to Vietnam in an effort to boost trade. In October, Cambodia called on Vietnam to withdraw quarantine and biosecurity measures for its exports. Both sides are eager to hit the $5 billion trade target, of which both governments pledged in 2012.
 

Last year, trade between Cambodia and Vietnam decreased slightly, dropping to a total of $3 billion – $2.2 billion in exports to Cambodia and $725.7 billion in imports.  Each represents a decline of eight percent and 24 percent respectively, compared with 2015, according to the Vietnamese embassy’s trade office in Phnom Penh.
 

To reverse their decline in trade with Cambodia and Laos, Vietnam will build 116 warehouses near border gates they share with their neighbors, expecting to finish by 2035. Vietnam also organizes other trade promotion activities including the International Agricultural Festival of the Mekong Delta.  

[Vietnamization: Rubber, Logging, Ratanakiri] Timber Stash Seized in Wildlife Sanctuary

 [Background / related]

http://truth2power-media.blogspot.com/2015/12/vietnamization-grand-concessions.html
http://truth2power-media.blogspot.com/2015/11/vietnamization-rubber-barons-report-by.html
...

Timber Stash Seized in Wildlife Sanctuary

The Cambodia Daily | 20 February 2017
Ratanakkiri provincial authorities have seized hundreds of logs and three trucks full of wood from the Lumphat Wildlife Sanctuary and are investigating the possible involvement of a nearby rubber plantation, officials said on Sunday.

Angelina Jolie on Cambodia, politics and a 'difficult year'

Angelina Jolie on Cambodia, politics and a 'difficult year'

 BBC News | 20 February 2017

Angelina Jolie has spoken about how Cambodia was her "awakening", as she premiered her new film in the country.

The actress was speaking exclusively to the BBC before the screening of First They Killed My Father, a true-life account of the Khmer Rouge genocide through the eyes of a child.

She said she hoped the film, which she directed, would help Cambodians to speak more openly about the trauma of the period.

Two million people died.

Jolie, now a UN refugee agency special envoy, first visited Cambodia for the filming of 2001 hit Lara Croft: Tomb Raider.

She later adopted Maddox, her oldest son, from Cambodia.

"I came to this country and I fell in love with its people and learned its history, and in doing so learned, how little I actually knew about the world," she told the BBC's Yalda Hakim.
Angelina Jolie and her son, MaddoxAngelina Jolie says her first trip to Cambodia was an "awakening", and later adopted her son Maddox (pictured together) from the country
"This country, for me was my awakening.

"I'll always be very grateful to this country. I don't think I ever could give back as much as this country has given me."

'Not properly understood'

First They Killed My Father is based on a book of the same name by Loung Ung.

Sunday, February 19, 2017

John Lennox: "Seven Days That Divide the World"


John Lennox, Professor of Mathematics at Oxford University, at the Union Club in New York City on January 31, 2013. Dr. Lennox explores a method for reading and interpreting the first chapters of Genesis without discounting either science or Scripture.

Genesis New International Version (NIV)

The Beginning

In the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.
3 And God said, “Let there be light,” and there was light. 4 God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. 5 God called the light “day,” and the darkness he called “night.” And there was evening, and there was morning—the first day.
6 And God said, “Let there be a vault between the waters to separate water from water.” 7 So God made the vault and separated the water under the vault from the water above it. And it was so. 8 God called the vault “sky.” And there was evening, and there was morning—the second day.
9 And God said, “Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear.” And it was so. 10 God called the dry ground “land,” and the gathered waters he called “seas.” And God saw that it was good.
11 Then God said, “Let the land produce vegetation: seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds.And it was so. 12 The land produced vegetation: plants bearing seed according to their kinds and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. 13 And there was evening, and there was morning—the third day.
14 And God said, “Let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark sacred times, and days and years, 15 and let them be lights in the vault of the sky to give light on the earth.” And it was so. 16 God made two great lights—the greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. He also made the stars. 17 God set them in the vault of the sky to give light on the earth, 18 to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. 19 And there was evening, and there was morning—the fourth day.
20 And God said, “Let the water teem with living creatures, and let birds fly above the earth across the vault of the sky.” 21 So God created the great creatures of the sea and every living thing with which the water teems and that moves about in it, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. 22 God blessed them and said, “Be fruitful and increase in number and fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth.” 23 And there was evening, and there was morning—the fifth day.
24 And God said, “Let the land produce living creatures according to their kinds: the livestock, the creatures that move along the ground, and the wild animals, each according to its kind.” And it was so. 25 God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good.
26 Then God said, “Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals,[a] and over all the creatures that move along the ground.”
27 So God created mankind in his own image,
    in the image of God he created them;
    male and female he created them.
28 God blessed them and said to them, “Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground.
29 Then God said, “I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. 30 And to all the beasts of the earth and all the birds in the sky and all the creatures that move along the ground—everything that has the breath of life in it—I give every green plant for food. And it was so.
31 God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning—the sixth day.

Footnotes:
  1. Genesis 1:26 Probable reading of the original Hebrew text (see Syriac); Masoretic Text the earth

[Vietnamization: "Yuon", Propaganda, Language] Want to Make a Lie Seem True? Say It Again. And Again. And Again

"...Yuon, a term for Vietnamese most consider derogatory" -- despite the fact: 

(1) the term is neutral; 

(2) has only been propagandized to be "racist" during the Vietnamese occupation;

(3) many Cambodian scholars and leaders have formally responded to its neutral meaning, reminding us all the distinction between what is "politically correct" and what is "offensive" (derogatory);

(4) it is the same term Yuon / Yuan that the Thai have for Vietnamese but it's a non-issue there as it should be a non-issue anywhere;

(5) only written "most consider derogatory" a stock phrase in the English-language papers -- mainly written, all edited by non-Cambodians AFTER OCCUPATION; the use of the term was never or rarely called out as "derogatory" prior to occupation; and 

(6) whereas "most" Cambodians do not consider it derogatory, save the CPP for obvious reasons and the one or two non-CPP loners because they want to be politically correct with their foreign friends and interviewers.

All speak to foreign hubris, particularly this last one dismissing the bulk of the Cambodian population and giving credence only to themselves the guests
Seen and heard on Ms. Theary C. Seng's Facebook accounts: 
www.facebook.com/theary.c.seng

Kevin Mazur/Getty Images
Want to Make a Lie Seem True? Say It Again. And Again. And Again

Wired | 11 February 2017

You only use 10 percent of your brain. Eating carrots improves your eyesight. Vitamin C cures the common cold. Crime in the United States is at an all-time high.

None of those things are true.

But the facts don’t actually matter: People repeat them so often that you believe them. Welcome to the “illusory truth effect,” a glitch in the human psyche that equates repetition with truth. Marketers and politicians are masters of manipulating this particular cognitive bias—which perhaps you have become more familiar with lately.

President Trump is a “great businessman,” he says over and over again. Some evidence suggests that might not be true. Or look at just this week, when the president signed three executive orders designed to stop what he describes—over and over again—as high levels of violence against law enforcement in America. Sounds important, right? But such crimes are at their lowest rates in decades, as are most violent crimes in the US. Not exactly, as the president would have it, “American carnage.” 

“President Trump intends to build task forces to investigate and stop national trends that don’t exist,” says Jeffery Robinson, deputy legal director of the American Civil Liberties Union. He’s right that the trends aren’t real, of course. But some number of people still believe it. Every time the president tweets or says something untrue, fact-checkers race to point out the falsehood—to little effect. A Pew Research poll last fall found 57 percent of presidential election voters believed crime across the US had gotten worse since 2008, despite FBI data showing it had fallen by about 20 percent.

So what’s going on here? “Repetition makes things seem more plausible,” says Lynn Hasher, a psychologist at the University of Toronto whose research team first noticed the effect in the 1970s. “And the effect is likely more powerful when people are tired or distracted by other information.” So … 2017, basically.

Brain Feels

Remember those “Head On! Apply Directly to the Forehead!” commercials? That’s the illusory truth effect in action. The ads repeated the phrase so much so that people found themselves at the drugstore staring at a glue-stick-like contraption thinking, “Apply directly to MY forehead!” The question of whether it actually alleviates pain gets smothered by a combination of tagline bludgeoning and tension headache.

Repetition is what makes fake news work, too, as researchers at Central Washington University pointed out in a study way back in 2012 before the term was everywhere. It’s also a staple of political propaganda. It’s why flacks feed politicians and CEOs sound bites that they can say over and over again. Not to go all Godwin’s Law on you, but even Adolf Hitler knew about the technique. “Slogans should be persistently repeated until the very last individual has come to grasp the idea,” he wrote in Mein Kampf.

The effect works because when people attempt to assess truth they rely on two things: whether the information jibes with their understanding, and whether it feels familiar. The first condition is logical: People compare new information with what they already know to be true and consider the credibility of both sources. But researchers have found that familiarity can trump rationality—so much so that hearing over and over again that a certain fact is wrong can have a paradoxical effect. It’s so familiar that it starts to feel right.

“When you see the fact for the second time it’s much easier to process—you read it more quickly, you understand it more fluently,” says Vanderbilt University psychologist Lisa Fazio. “Our brain interprets that fluency as a signal for something being true”—Whether it’s true or not. In other words, rationality can be hard. It takes work. Your busy brain is often more comfortable running on feeling.

You are busy, too, so let me get back to Trump’s latest executive orders, which are mostly symbolic. They certify that the government will do what it can to keep law enforcement officers safe. They contain vague language that civil rights advocates worry could lead to the criminalization of protest. But while perhaps unnecessary, the orders are hardly pointless—they reinforce the idea that America is unsafe, that law enforcement officers are at risk, that the country needs a strong “law and order” president. Data be damned.

As with any cognitive bias, the best way not to fall prey to it is to know it exists. If you read something that just feels right, but you don’t know why, take notice. Look into it. Check the data. If that sounds like too much work, well, facts are fun.

[Vietnamization: Border] Vietnam raises border alert following Cambodia bird flu outbreak

Vietnam raises border alert following Cambodia bird flu outbreak
A health worker sprays fumes to contain the spread of bird flu virus in Vietnam. Photo by VnExpress/Tri Tin

Vietnam raises border alert following Cambodia bird flu outbreak

VnExpress International | 17 February 2017

There’s a very high risk of the deadly virus spreading given the hot weather and busy border trade.


Authorities in the southern province of Tay Ninh are tightening control of the poultry trade on its border with Cambodia to prevent a recent outbreak of bird flu from spreading into the country.

The H5N1 virus has already killed a large number of birds in the Cambodian provinces of Svay Rieng and Prey Veng, which border Tay Ninh.

There’s a very high risk that the outbreak will spread to Vietnam given the hot weather and busy border trade, the provincial government said.

Nguyen Van May, the head of Tay Ninh’s animal health department said that border trade and travel could easily spread the virus. The most dangerous risk comes from wild birds flying from Cambodia, May told Doi Song & Phap Luat (Life and Law) newspaper.

The department has asked the provincial government for funds to vaccinate local poultry.

Cambodia declared a bird flu outbreak late last month after the virus was found in chickens in Svay Rieng. So far, 68 birds have died of the virus and 322 others have been destroyed, the Cambodian farm ministry said in a statement posted on the World Organization for Animal Health website.
Authorities in Nghe An Province in central Vietnam also destroyed nearly 500 ducks this month after 80 in the same flock fell sick and tested positive for H5N1.

Vietnam’s health and agriculture ministries issued warnings last month regarding the H7N9 virus strain that is raging in China.

H5N1 has killed 65 people in Vietnam, one of the highest fatality rates in the world, since it recurred in 2003. H7N9 is a rare strain first detected in China in March 2013.

Vietnam has reported no human infections of the virus strains in the past two years.[Vietnamization: Military, Indochina] ទាហាន កម្ពុជា​, ឡាវ ​ប្រឈម​មុខ ដាក់​​គ្នា​​ នៅ​ព្រំដែន ​ខណៈ​ ប្រធាន ​រដ្ឋ​ឡាវ​ ត្រៀម​មក​ ទស្សន​កិច្ច​ នៅ​ភ្នំពេញ​​ សប្តាហ៍​ក្រោយ​ | Cambodian, Laotian military face-off at border as Lao president plans visit to Phnom Penh next week

media
យោធា​កម្ពុជា​-​ឡាវ​នៅ​តំបន់​ព្រំដែន​ស្រុក​សៀមប៉ាង ​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ​បាន​ជួប​ចរចារ​គ្នា​ ក្រោយ​​ពី​​យោធា​ឡាវ​ចូល​មក​ហាម​ឃាត់​ការ​ស្ថាបនា​​ផ្លូវ​យុទ្ធសាស្រ្ត​កម្ពុជា​នៅ​ព្រំដែន​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​ ១៧​ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៧​។​

ទាហាន កម្ពុជា​, ឡាវ ​ប្រឈម​មុខ ដាក់​​គ្នា​​ នៅ​ព្រំដែន ​ខណៈ​ ប្រធាន ​រដ្ឋ​ឡាវ​ ត្រៀម​មក​ ទស្សន​កិច្ច​ នៅ​ភ្នំពេញ​​ សប្តាហ៍​ក្រោយ​

RFI / ​​វិទ្យុ​​ បារាំង ​​អន្តរជាតិ | ១៩ កុម្ភៈ ២០១៧

យោធា​​ កម្ពុជា ​​វីរៈ​​ ការពារ​​ ព្រំដែន​​ លេខ​១០១​ ប្រចាំ​ខេត្ត​​ ស្ទឹងត្រែង ​បាន​​ប្រឈម​មុខ ​​ដាក់​​ជា​មួយ​​ យោធា ​ឡាវ​​​ កាល​ពី​​ថ្ងៃ ទី​១៧​ ខែកុម្ភៈ   ​បន្ទាប់​ ពី​​ពួកគេ​​ បាន​​ចូល​មក​ ក្នុង​​ទឹក​ដី​​ កម្ពុជា ​ដែល​​ប្រដាប់​​ ដោយ​​អាវុធ​​ផង​។ ​ សកម្មភាព ​​របស់​​ យោធា​​ ឡាវ ​ត្រូវ​ បាន​​គេ​​ អះអាង​ ថា ​គឺ ​​ដើម្បី​​ រារាំង​​​ សកម្មភាព​​ ស្ថាបនា​​ ផ្លូវ​​មួយ​​ខ្សែ​​ របស់​​ កងវិស្វកម្ម​​ ក​ម្ពុ​ជា ​នៅ​ត្រង់​ ចំណុច ​​អូ​តា​ង៉ាវ ​ឃុំ​​ថ្មកែវ ​ស្រុក​​ សៀម​ប៉ាង ​ខេត្ត​ ស្ទឹងត្រែង។​  ​តែ​​ ភាគី​​ កម្ពុជា​​ អះអាង​ ថា ​គឺ ​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​​ ទឹកដី​​ របស់​​ខ្លួន​​។ ​ ហេតុការណ៍​​នេះ ​មិន​បាន​​ ឈាន​ដល់​​ ការ​ផ្ទុះអាវុធ​​ ដាក់​គ្នា​​ នោះ​ទេ។​ការប្រឈមមុខ​ ដាក់គ្នា​ រវាង​ យោធា​ ការពារ​ ព្រំដែន​ កម្ពុជា, ឡាវ បាន​កើតឡើង​ តាំងពី​សប្តាហ៍​ មុន​ មក​ម្លេះ ក៏ប៉ុន្តែ ​ទើបតែ​ នៅ​ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ​កន្លងទៅនេះ ដែល​ការ ប្រឈមមុខ​ ដាក់គ្នា​ កាន់​តែ មាន​សភាព​ តានតឹង​ឡើង, ពោល គឺ​ នៅពេល ដែល​ក្រុម​ ទាហាន​ ឡាវ ​មួយក្រុម មកពី​ខេត្ត​ អា​ត្តា បាន​បង្កើន​ ចំនួន​ ចូលមកក្នុង​ទឹកដី​ កម្ពុជា​ ដែល​ប្រដាប់​ ដោយ​អាវុធ​ មកជា​មួយ​ផង។

បក្ស​ប្រឆាំង ​ប្រកាស​ មិន​ចូល ​ប្រជុំ​ សភា ​ដើម្បី​ អនុម័ត​ វិសោធនកម្ម​ ច្បាប់​ បក្ស​នយោបាយ | Opposition party announces boycott of NatAss to amend law on political parties

មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក សុន ឆ័យ (រូប​កណ្ដាល​កាន់​មេក្រូ) ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​កាសែត នៅ​ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Cheu Sideth
មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក សុន ឆ័យ (រូប​កណ្ដាល​កាន់​មេក្រូ) ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​កាសែត នៅ​ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Cheu Sideth

បក្ស​ប្រឆាំង ​ប្រកាស ​មិន​ចូល ​ប្រជុំ​ សភា​ ដើម្បី​ អនុម័ត ​វិសោធនកម្ម​ ច្បាប់​ បក្ស​នយោបាយ

RFA / វិទ្យុ អាស៊ី សេរី | ១៩ កុម្ភៈ ២០១៧


គណបក្ស​ សង្គ្រោះ​ជាតិ សម្រេច​ មិន ​ចូលរួម​ ប្រជុំ ​វិសាមញ្ញ​ រដ្ឋសភា ដើម្បី​ ពិភាក្សា និង​អនុម័ត ​សេចក្តី​ស្នើ​ច្បាប់ ​ស្ដីពី​ វិសោធនកម្ម​ ច្បាប់​ ស្ដីពី​ គណបក្ស​ នយោបាយ នៅ​ថ្ងៃ​ ទី​២០ កុម្ភៈ ស្អែក​នេះ​ឡើយ។  មន្ត្រី​ ជាន់​ខ្ពស់​ គណបក្ស​ សង្គ្រោះ​ជាតិ អះអាង​ ថា, វិសោធនកម្ម​ ច្បាប់​នេះ ត្រូវ​ បាន​ធ្វើ​ឡើង​ ផ្ទុយ​ នឹង​គោលការណ៍​ ប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុ​បក្ស,  ហើយ​ ថា​, វា​ ជា​ការ​ ដាក់​គំនាប​ លើ​គណបក្ស​ ដៃគូ​ ប្រកួត​ប្រជែង។


សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy: សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ ក្រុមសមាជិក សភា គណបក្ស សង្គ្រោះជាតិ | CNRP announcement១៩ កុម្ភៈ ២០១៧ / 19 February 2017, 16:30

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ ក្រុមសមាជិក សភា គណបក្ស សង្គ្រោះជាតិ។

សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy
www.facebook.com/rainsy.sam

[Demographic Vietnamization] Tourism feels shifting axis

Ang Kim Eang, general manager of Great Angkor Tours, said the marginal decline in Vietnamese arrivals had no significant impact on the tourism sector as most Vietnamese visitors arrive by bus and do not spend large sums of money.
Tourists relax after visiting the Royal Palace in Phnom Penh last year.
Tourists relax after visiting the Royal Palace in Phnom Penh last year. Pha Lina

Tourism feels shifting axis

Phnom Penh Post | 16 February 2017

While Vietnamese visitors continued to top the list of international tourist arrivals to Cambodia in 2016, their numbers dipped as the number of Chinese tourists continued to surge and looks set to take the top notch this year, according to newly released Tourism Ministry annual figures.

The data showed total tourist arrivals from Vietnam fell 3 percent to 950,000 last year, while Chinese arrivals surged 19 percent to 830,000 over the same period.

[Vietnamization] Associate Professor works to bring Vietnamese language to foreigners

Associate Professor works to bring Vietnamese language to foreigners, Dr Nguyen Thien Nam, social news, vietnamnet bridge, english news, Vietnam news, news Vietnam, vietnamnet news, Vietnam net news, Vietnam latest news, vn news, Vietnam breaking news
Associate Professor Nguyen Thien Nam
Associate Professor works to bring Vietnamese language to foreigners
 
As the Dean of the Faculty of Vietnamese Studies and Language under the University of Social Sciences and Humanities (USSH), Associate Prof, Dr Nguyen Thien Nam has spent 36 years of his career promoting Vietnamese language to the world. In this interview below, Dr Nam will share his vivid memories about teaching Vietnamese language during his teaching career.

 Vietnam Net Bridge | 19 February 2017

Can you please share with us your most memorable memory during your 36 years working as a bridge bringing Vietnamese language to the world?

I spent most of my springtime in Cambodia, this was a tough but memorial period of time. 

On those days, in order to help Cambodian friends rebuild their country, which was seriously damaged by the Pol Pot genocidal regime, we needed to develop a common channel of dialogue using Vietnamese and Khmer languages. 

Most of the teachers working at the Vietnamese Language Faculty of the USSH were encouraged to get involved in the work.

We not only came to Cambodia to teach Vietnamese but also opened training courses for foreign language teachers at foreign language universities in Hanoi as well as soldiers, who then went on to work in Cambodia. 

The overall success of restructuring Cambodia was contributed to by our Vietnamese language teachers.

What are the differences of the training programme on Vietnamese studies at your faculty with training programmes in foreign countries?

[Vietnamization] CAMBODIA-PHNOM PENH-VIETNAM-COOPERATION

CAMBODIA-PHNOM PENH-VIETNAM-COOPERATION - Samdech Techo Hun Sen
PHNOM PENH, Feb. 17, 2017 - Political commentator Kim Sok (C) walks at a public garden just hours before his arrest in Phnom Penh, Cambodia, on Feb. 17, 2017. A Cambodian court decided to detain political commentator Kim Sok on Friday following a lawsuit brought by Cambodian Prime Minister Samdech Techo Hun Sen, a court's spokesman said.
CAMBODIA-PHNOM PENH-VIETNAM-COOPERATION - Nguyen Van Thanh
PHNOM PENH, Feb. 17, 2017 - Cambodian Interior Ministry secretary of state Em Sam An (R, front) shakes hands with Vietnamese Public Security Ministry deputy minister Nguyen Van Thanh (L, front) in Phnom Penh, Cambodia, on Feb. 17, 2017. Cambodia and Vietnam on Friday pledged to further enhance their bilateral cooperation in public security, combating cross-border crimes, and police training.
Prokeraia | 17 February 2017

[Vietnamization] Vietnam, Cambodia ministries bolster cooperation

Vietnam, Cambodia ministries bolster cooperation, Government news, Vietnam breaking news, politic news, vietnamnet bridge, english news, Vietnam news, news Vietnam, vietnamnet news, Vietnam net news, Vietnam latest news, vn news
 
Vietnam, Cambodia ministries bolster cooperation
 
Vietnam’s Ministry of Public Security and Cambodia’s Ministry of Interior signed a minutes to implement the bilateral cooperation plan in 2017 after their talks in Phnom Penh on February 17.

Vietnam Net Bridge | 17 February 2017

The Vietnamese delegation to the talks was led by Senior Lieutenant General Nguyen Van Thanh, Deputy Minister of Public Security, while the Cambodian delegation was headed by Secretary of State from the Ministry of Interior Em Saman.

The two sides agreed on specific programmes to implement effectively the bilateral collaboration blueprint in 2017, which was signed in Hanoi in January, to ensure safety and security in the respective countries, especially during the celebration of the 50th founding anniversary of diplomatic ties between Vietnam and Cambodia.

They also exchanged regional and international issues of mutual concerns. 

The talks occurred in a candid and open atmosphere.

On February 16, the Vietnamese delegation met with Deputy Prime Minister and Minister of Interior Sar Kheng.

Vietnamese officials also offered incense and laid wreaths at the Vietnam – Cambodia friendship statue, and worked with the Vietnamese Embassy in Phnom Penh.

VNA

[Vietnamization: Border, Indochina] 116 warehouses for Laos, Cambodia gates

Việt Nam will have some 116 warehouses at the border gates with Laos and Cambodia by 2035, according to the Ministry of Industry and Trade. — Photo thuonggiaonline.vn

116 warehouses for Laos, Cambodia gates

VietNamNews| 14 February 2017

HÀ NỘI – Việt Nam will have some 116 warehouses at the border gates with Laos and Cambodia by 2035, according to the Ministry of Industry and Trade.

Under Decision 229/QĐ-BCT issued on January 23, the ministry said it would develop professional and modern warehouses with enough logistics services to keep import and export goods at these border gates.

The warehousing system will promote sustainable development of import and export activities along the border lines, especially exports at border gates along border lines between Việt Nam and the two countries.

According to specific targets of the plan, by 2025, the warehousing system will meet all demand of the area and have enough capacity to store import and export goods at the border gate regions.

Eighty per cent of the warehouses will be required to provide important and necessary logistics services, such as storage, handling, inspection and implementation of customs procedures for import and export goods.

The plan includes the upgrade or building of at least one warehouse at an international border gate region or a major border gate to meet the demand of import and export goods. All goods under the warehousing system will be inspected for quality, food hygiene, safety and other related standards.

សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy: អ្វីទៅ ដែលហៅ ថា នីតិរដ្ឋ? Rule of law" or "rule by law"?

Image may contain: 1 person, eyeglasses, plant, flower, tree, sunglasses, outdoor, closeup and nature

១៩ កុម្ភៈ ២០១៧ | 19 February 2017

អ្វីទៅ ដែលហៅ ថា នីតិរដ្ឋ? Rule of law" or "rule by law"?
នីតិរដ្ឋ គឺ ជារដ្ឋមួយ ដែលរៀបចំឡើង និងប្រព្រឹត្តទៅ ដោយមាន ការគោរព តាមច្បាប់ ពិតប្រាកដ។  ច្បាប់ ពិតប្រាកដ គឺ ច្បាប់ ដែលតាក់តែងឡើង តាមបែបបទ ប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បី ការពារ ផលប្រយោជន៍ សាធារណៈ។ 

តែ នៅប្រទេស កម្ពុជា សព្វថ្ងៃ មិនមាន នីតិរដ្ឋ ពិតប្រាកដទេ ពីព្រោះ ច្បាប់ ដែលគេ យកមក អនុវត្ត មិនមែន ជាច្បាប់ ពិតប្រាកដទេ ដោយសារ តែ ច្បាប់នោះ មិនបាន តាក់តែងឡើង តាមបែបបទ ប្រជាធិបតេយ្យឡើយ, ហើយ ក៏មិនមែន ដើម្បី ការពារ ផលប្រយោជន៍ សាធារណៈឡើយ។

ច្បាប់ នៅប្រទេស កម្ពុជា សព្វថ្ងៃ គឺ តាក់តែងឡើង ដោយរដ្ឋសភា ទីងមោង តាមបញ្ជា ជនផ្តាច់ការ ដោយមិនមាន ការជជែក ពិភាក្សាគ្នា ត្រឹមត្រូវ រវាង មតិ ភាគច្រើន និងមតិ ភាគតិច, ហើយ ច្បាប់នោះ គឺ គ្រាន់តែ ដើម្បី ពង្រឹង អំណាច ផ្តាច់ការ និងការពារ ផលប្រយោជន៍ នែក្រុមមួយ ក្តាប់តូច ដែលកេងប្រវញ្ច ផលប្រយោជន៍ ជាតិ និងផលប្រយោជន៍ រាស្ត្រ ជាទូទៅ។

There is no “rule of law” in Cambodia in that “laws” enforced in this country have not been democratically adopted by a functioning parliament. Therefore, we should instead refer to a system of “rule by law” whereby “laws” are undemocratic produced by a rubber-stamp parliament under the orders of a dictator and are only intended to preserve a dictatorship and to defend the interests of a minority abusing the people.
សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy
www.facebook.com/rainsy.sam

[Vietnamization: Border, Indochina] Vietnam to upgrade border warehouses

Vietnam to upgrade border warehouses

 Khmer Times | 14 February 2017

Vietnam is seeking to reverse their decline in trade with Cambodia and Laos, jump-starting plans yesterday to build 116 warehouses near border gates they share with their neighbors.
 
According to a Vietnamese online news outlet, Vietnam’s Industry and Trade Ministry agreed to the plan to build these warehouses on January 23, and they will finish the project by 2035.
 
Their goal is to develop professional and modern warehouses with better logistics capabilities for the import and export of goods at the border.
 
“The warehousing system will promote sustainable development of import and export activities along the common borders, especially exports at border gates along border lines between Vietnam and the two countries,” the ministry was quoted as saying.
 
“By 2035, all border gates along these border lines will have a completed warehousing system, including 116 existing and newly built warehouses, to meet all warehousing demands for the import and export of goods and provide synchronous logistics services to promote the rapid and sustainable development of import and export activities.”
 
Tran Manh Tiep, trade attaché with the trade office of the Vietnamese embassy in Phnom Penh, confirmed the plan, saying that 53 warehouses will be built along the border by 2025.
 
“With this plan, it will be a big help to boost our trade relationship, even bigger, especially cross border trade and [it will] also help the import and export process,” Mr. Tiep said.
 
In late December, Prime Minister Hun Sen paid a two-day state visit to Vietnam to push forward trade-boosting efforts.